Starší přednášky


Leden 2013 - Interna
   * MUDr. Pavlína Hrušková - Praktické aspekty antikoagulační léčby
   * Ing. Klára Oubrechtová - Nová doporučení v léčbě hypertenze

Listopad 2012 - Moderní antitrombotická léčba 21. století
   * prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. - Rivaroxaban - farmakologický profil
   * MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D. - Rivaroxaban v antikoagulační léčbě fibrilace síní - účinně a jednoduše
   * doc. MUDr. Petr Dulíček Ph.D. - Rivaroxaban v léčbě HŽT - bez injekcí a monitoringu

Září 2012 - Diabetologie
   * MUDr. Miroslava Hudcová - Novinky v terapii diabetu - úskalí léčby
   * MUDr. Jiří Hradec - Ilustrační kazuistiky

Březen 2012 - Nukleární medicína
   * MUDr. Štěpán Kovařík - Metody nukleární medicíny a jejich využití v praxi 1
   * MUDr. Radim Velc - Metody nukleární medicíny a jejich využití v praxi 2
   * Mgr. František Zahrádka - Úvod do nukleární medicíny a představení společnosti Mallinckrodt a KC SOLID
   * Mgr. František Zahrádka - Zobrazovací možnosti neuroendokrinních tumorů metodami nukl. medicíny

Leden 2012 - Dlouhodobá intenzívní péče
   * Bc. Romana Chmelíková - Dlouhodobá intenzívní péče - provozně organizační zajištění
   * Bc. Pavel Holan - Dlouhodobá intenzívní péče - kazuistiky
   * s. Ivana Vostradovská - Bazální stimulace v praxi - kazuistika
   * s. Miluše Kührová - Péče o chronickou ránu - vlhké hojení

Prosinec 2011 - Fibrilace síní
   * Doc. MUDr. Luděk Haman, PhD. - Fibrilace síní, její antiarytmická a nefarmakologická léčba
   * MUDr. Ivo Varvařovský, PhD. - Antikoagulační léčba fibrilace síní

Listopad 2011 - Jsou vzácné nádory GIT opravdu vzácné?
   * MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. - Neuroendokrinní nádory
   * MUDr. Rudolf Repák - Není GIST jako GIST
   * MUDr. Ondřej Lukáš - GIST - zkušenosti z klinické praxe

Květen 2011 - Kardiologie
   * Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. - Jaká je skutečnost v léčbě v roce 2010
                 - výsledky průzkumu léčby pacientů po infarktu myokardu

Únor 2011 - Diabetologie
   * MUDr. Jiří Hradec - Nová organizace péče o DM II. typu
                 - výsledky průzkumu léčby pacientů po infarktu myokardu

Prosinec 2010 - Chirurgie
   * Prim. MUDr. V. Ninger, PhD., MUDr. P. Hanousek, MUDr. D. Bis - Kolorektální karcinom z pohledu chirurga
   * PharmDr. Hana Hrdinová - Klinická výživa v praxi

Listopad 2010 - Gastroenterologie, onkologie
   * MUDr. Ondřej Lukáš - Současné možnosti screeningu a diagnostiky karcinomu tlustého střeva
   * MUDr. Hana Vodová - Karcinom tlustého střeva v CT obraze
   * MUDr. Vladimír Chochola - Onkologická léčba karcinomu tlustého střeva a konečníku
   * MUDr. Ondřej Lukáš - Klostridiová infekce tlustého střeva

Duben 2010 - Mammologie
   * MUDr. Pavel Jandík - Přístup k léčbě časných forem karcinomu prsu
   * MUDr. Vladimír Chochola - Karcinom prsu u žen - přehled možností onkoterapie
   * MUDr. Kateřina Bažantová - Terapie sekundárního lymfedému v praxi

Únor 2010 - Endokrinologie
   * MUDr. Jiří Hradec - Endokrinologie sec Chrudim
   * MUDr. Barbora Doležalová - Kazuistika
   * MUDr. Miroslava Hudcová - Biopsie

Leden 2010 - Revmatologie
   * MUDr. Tomáš Soukup, PhD - Systémová sklerodermie - nové trendy diagnostiky a léčby

Prosinec 2009 - Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
   * MUDr. Volejník Václav, CSc - Představení, přivítání, obecné informace
   * MUDr.Klapalová Alena - Možnosti přijetí do léčebny a indikace
   * MUDr.Brom František - Kulhání - obtížný symptom v dětském věku
   * MUDr.Vaško Bohumil - Profil spinální rehabilitační jednotky a interní komplikace pacientů na SJ
   * MUDr.Vláčihová Tamara - Komplexní rehabilitace po CMP

Listopad 2009 - Neurologie
   * prim. MUDr. Jan Zelinka - Fyziologie a patofyziologie cerebrálního průtoku
   * MUDr. Roman Mikan - Trombolytická léčba akutního ischemického iktu
   * MUDr. Jan Tomášek - Subarachnoideální krvácení

Říjen 2009 - Psychiatrie
   * prim. MUDr. Jan Kolomazník
     - Deprese,úzkostné stavy, jejich somatické projevy
     - Léčba erektilní dysfunkce = spokojený pacient

Červen 2009 - Oftalmologie
   * Prof. MUDr. Pavel Kuchynka CSc. - Moderní chirurgie katarakty a presbyopie

Duben 2009 - Interní lékařství
   * MUDr. Tomáš Tomek - Nutrice na počátku 3. tisíciletí...

Březen 2009 - Dětské lékařství
   Prim. MUDr. David Kasal:
    * Spektrum onemocnění dětského odd. v Chrudimi
    * Náhlá příhoda břišní?
    * Kazuistiky na dětském oddělení

Únor 2009 - Patologie
   * prim. MUDr. Dagmar Ďatková - Neuroendokrinní tumory v GIT
   * MUDr. Anna Korcová - Amyloidosa v GIT

Leden 2009 - Diabetologie
   * MUDr. Miroslava Hudcová - Perorální antidiabetika
   * MUDr. Jiří Hradec - Léčba inzulinem a analogy inzulinu
   * MUDr. Barbora Doležalová - Komplikace diabetu v kazuistikách

Vzhledem k omezenému prostoru pro webové stránky SLCH, budou ke stažení poskytovány prezentace pouze z posledního semináře. Při zájmu o starší prezentace se obracejte na e-mail slch@email.cz

Semináře jsou ukládány ve formátu MS PowerPoint 2007 (.pttx). Máte-li starší verzi MS Office a prezentace se Vám nezobrazuje, stáhněte si prosím a nainstalujte tuto aktualizaci. Poté bude možno otevřít tyto prezentace i ve Vaší verzi MS PowerPoint.