Vítejte na internetových stránkách Spolku lékařů Chrudimska,
který je součástí České lékařské společnosti J.E.Purkyně


    Spolek je dobrovolné sdružení lékařů, farmaceutů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků činných v některém oboru zdravotnictví a středních zdravotnických pracovníků pracujících nebo bydlících v okrese Chrudim a jeho okolí. Náplní tohoto spolku je pořádání seminářů k prohloubení vzdělání zdravotníků v chrudimském regionu a to minimálně 6 odborných akcí za rok, z toho bývá jedenkrát tematika SZP. Většinou bývá odborných akcí do roka více. Při akcích je prostor pro odborná vystoupení zdravotnických pracovníků regionu, daří se také zajišťovat přednášky špičkových odborníků. Spolek při zajišťování svých schůzí po odborné a ekonomické stránce často využívá laskavosti mnoha farmaceutických firem. Účastní se i řada nečlenů, kteří jsou vítáni. Spolek rozesílá pozvánky i ostatním lékařům okresu, kteří nejsou jeho členy, do zdravotnické školy v Chrudimi a dle tématu eventuálně i dalším organizacím v regionu.


    Na těchto stránkách najdete pozvánky na připravované odborné semináře, seznam proběhých akcí (včetně obsahu přednášek, budou-li je přednášející ochotni poskytnout), dále zde naleznete informace o spolku, o jeho organizaci a o podmínkách členství.